Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập
CONTAINER INFORMATION


Chú ý:
  • Nhập số container cách nhau bởi dấu phẩy (,).
  • 'Tìm kiếm theo lô': chỉ cần nhập 1 số Container thuộc lô hàng đó.
  • Vui lòng xem tập tin hướng dẫn để có thêm thông tin
  • Số Seal Hãng tàu ( Seal ), trạng thái Container đủ điều kiện qua khu vực HQGS ( Customs clearance, Y hoặc N ), Container đã vô sổ tàu ( Ready to Load (export) : Y hoặc N, chỉ áp dụng cho Container hàng xuất )